Szkoła Języka Polskiego w Równym. Tradycyjnie zaczęła pracować szkoła języka polksiego. Lekcje odbywają się kilka razy w tygodniu przy Towarzystwie Kultury Polskiej im Reymonta. Szkolenia w tym roku, prowadzi doświadczony nauczyciel Barbara Dziurkowska, doświadczony językoznawca z Polski, która pracuje nauczycielką już od 28 lat .

Oprócz grupy dla dzieci, jest także grupa dla młodzieży starszej i dla dorosłych, zainteresowanych językiem i kulturą Polski. Proces edukacyjny obejmuje nie tylko gramatykę i słownictwo, ale również podstawowe informacje na temat polskiej historii i literatury. Według prezesa Towarzystwa im. Reymonta , Władysława Baginskiego - szkoła języka polskiego dla osób polskiego pochodzenia pomoże poznać głębiej własną historię, a ukrainców jest szansą zapoznać się z językiem i kulturą bratniego narodu. Jest to również okazja, aby przygotować się dla osób, którzy planują studiować lub pracować w Polsce .

Więcej o szkole języka polskiego można dowiedzieć się za tel: 096-213-27-61 lub 23-09-22