17 czerwca 1910 r. - urodził się we Lwowie Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, wędrowny apostoł Wołynia i Kazachstanu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1933 r., po wybuchu II wojny światowej, w 1940 r. udał się na Wołyń. W wielu miejscowościach sprawował funkcje duszpasterskie, aby w 1945 r. na stałe zatrzymać się w Równem, skąd w 1958 r. został wydalony. Nie mając stałego miejsca zamieszkania, rozpoczął swoją wieloletnią pracę wędrownego duszpasterzowania. Aresztowany w 1966 r. za „włóczęgostwo" został zesłany do Kazachstanu. Wielokrotnie zwalniany i aresztowany nie zaprzestał swojej nielegalnej wtedy pracy duszpasterskiej. Zmarł 20 września 1977 roku. Dnia 2 grudnia 1992 rozpoczął się w Krakowie jego proces beatyfikacyjny.
Zob.: biogram w Wikipedii //
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serafin_Kaszuba
Najnowsza biografia Sługi Bożego: O. Ryszard Modelski OFMCap., „Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba", Kraków 2010 //
https://www.kapucyni.pl/images/biuroprasowe/dokumenty/kaplan_do_szpiku_kosci.pdf

https://www.kapucyni.pl/index.php/prowincja-krakowska-mainmenu-325/serafin-kaszuba/galeria-kaszuba