15 uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Równem wzieli udział w I etapie Olimpiady z Historii Polski dla uczniów 9-11 klasy, przeprowadzonej Fundacją Wolność i Demokracja w Łucku.Młodzież z Równego na Olimpiadzie z Historii Polski
Olimpiada miała formę testu pisemnego w języku polskim. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

II i III etap olimpiady odbędą się na początku roku 2017.